Content Finder


Nieuws | All
Nieuws

PepsiCo lanceert duurzaamheidsagenda 2025

  17-10-2016

 • Plannen om het productportfolio te blijven aanvullen met gezondere keuzes wat betreft voeding en dranken, de milieu-impact te verminderen en mensen wereldwijd sterker te maken.
 • Ten minste twee derde van de dranken van PepsiCo zullen voor 2025 per 0,35 liter minder dan 100 kilocalorieën bevatten uit toegevoegde suikers, met speciale aandacht voor producten zonder calorieën of met weinig calorieën.
 • Er wordt gestreefd naar een verbetering van 15% voor 2025 wat betreft efficiënt waterverbruik binnen de directe agrarische supply chain in gebieden met grote waterrisico's – de hoeveelheid water die op deze manier bespaard wordt staat gelijk aan het totale watergebruik voor de productieactiviteiten van PepsiCo.
 • Er wordt gestreefd naar een afname van 20% voor 2030 wat betreft de uitstoot van broeikasgassen in de gehele keten van PepsiCo, waaronder de agrarische keten.
 • Voornemen om in samenwerking met PepsiCo Foundation $100 miljoen te investeren in ondersteunende initiatieven waar wereldwijd 12,5 miljoen vrouwen en meisjes baat bij hebben.

PURCHASE, N.Y., 17 oktober 2016 – PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP) heeft vandaag zijn nieuwe ambitieuze wereldwijde duurzaamheidsagenda aangekondigd, die is ontworpen om verdere groei van het bedrijf te stimuleren op een manier die rekening houdt met de veranderende behoeften van consumenten en de maatschappij. De inspanningen van PepsiCo, die zich richten op het creëren van een gezondere relatie tussen mensen en voeding, omvatten ook specifieke doelen voor 2025 om het voedingsmiddelen- en drankenportfolio van PepsiCo te blijven transformeren, bij te dragen aan een duurzamer mondiaal voedselsysteem en lokale gemeenschappen welvarender te maken.

De nieuwe initiatieven bouwen voort op PepsiCo's jarenlange toewijding om Performance with Purpose af te leveren, een revolutionaire visie die gelanceerd werd in 2006, gebaseerd op de overtuiging dat financieel succes onlosmakelijk verbonden is met de duurzaamheid van de wereld waarin we leven.

"Om succesvol te zijn in deze snelle en veranderlijke wereld, moeten bedrijven drie dingen uitzonderlijk goed doen: focussen op het leveren van uitmuntende financiële prestaties, op een manier die duurzaam is en die inspeelt op maatschappelijke behoeften", zegt PepsiCo Chairman en CEO Indra Nooyi. "De eerste tien jaar van PepsiCo's Performance with Purpose hebben uitgewezen wat er allemaal mogelijk is als een bedrijf het goed doet door ook goed te doen. We hebben significante aandeelhouderswaarde gecreëerd, terwijl we ook belangrijke stappen hebben genomen om milieutechnische, maatschappelijke en gezondheidsprioriteiten aan de kaak te stellen."

"PepsiCo's reis is nog lang niet afgelopen, en onze nieuwe doelen zijn gesteld om verder te bouwen op onze voortgang en onze inspanningen te verbreden", gaat Nooyi verder. "We hebben onze plannen vergeleken met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, en we denken dat de stappen die PepsiCo nu maakt het bedrijf verder zullen verbeteren de komende jaren. Bedrijven als PepsiCo hebben een geweldige kans – en verantwoordelijkheid – om niet alleen winst te maken, maar tegelijkertijd internationaal het verschil te maken."

Drie pijlers voor duurzame groei

PepsiCo's Performance with Purpose-agenda voor het komende decennium richt zich op drie centrale prioriteiten:

 1. Bijdragen aan het verbeteren van gezondheid en welzijn via de producten die het verkoopt.
 2. Het beschermen van onze planeet.
 3. Het wereldwijd sterker maken van mensen.

Binnen het bedrijf, en in samenwerking met anderen, heeft PepsiCo een holistische aanpak om vooruitgang te boeken op deze drie gebieden. De plannen van PepsiCo zijn gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek, verwachtingen van consumenten, dialogen met belangrijke stakeholders, en de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Bij het nastreven van deze doelstellingen, zullen de acties van het bedrijf in overeenstemming zijn met verantwoordelijke toewijzing van investeringen, toewijding aan de financiële targets van het bedrijf en de creatie van aandeelhouderswaarde. PepsiCo gelooft dat het bereiken van deze doelen zijn lange termijn financiële prestaties en rendement zal verbeteren.

"In het afgelopen decennium is PepsiCo een rolmodel voor internationale bedrijven geworden door te laten zien dat het verbinden van zakelijke en maatschappelijke belangen een recept is voor sterke financiële resultaten", zegt Bill George, senior fellow, Harvard Business School. "PepsiCo's voorbeeld is een positieve reminder dat 's werelds best presterende bedrijven in toenemende mate worden gemeten op basis van meer dan alleen financieel rendement op de korte termijn. Ze kunnen en moeten aanjagers zijn van een goede wereld, en bedrijven die deze denkrichting omarmen zijn het best gepositioneerd om te voldoen aan de verwachtingen van aandeelhouders en de maatschappij."

Producten

PepsiCo heeft de ambitie om betere voeding op grote schaal beschikbaar te maken door te blijven werken aan de ontwikkeling van een breder voedingsmiddelen- en drankenportfolio en de toegang tot smakelijke en voedzame opties te verbeteren.

Op basis van de meest recente voedingsrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere autoriteiten zal PepsiCo doorgaan met het verfijnen van de producten om aan de veranderende behoeften van de consument tegemoet te komen. Dit betekent verminderd gebruik van toegevoegde suikers, verzadigde vetten en natrium in het productportfolio.

Het bedrijf heeft de volgende doelen gesteld voor 2025:

 • Ten minste twee derde van het wereldwijde drankenportfolio van PepsiCo zal per 0,35 liter 100 kilocalorieën of minder bevatten uit toegevoegde suikers.
 • Ten minste drie kwart van het wereldwijde voedselportfolio zal niet meer dan 1,1 gram verzadigd vet per 100 kilocalorieën bevatten.
 • Ten minste drie kwart van het wereldwijde voedselportfolio zal niet meer dan 1,3 miligram natrium per kilocalorie bevatten.
 • De groeiende verkoopcijfers van 'Everyday Nutrition'-producten zullen de groeiende verkoopcijfers in de balans van PepsiCo's portfolio overstijgen. Everyday Nutrition-producten zijn onder andere producten met granen, fruit, groenten, zuivel, eiwitten en hydratatie.
 • Er zal toegang komen tot ten minste drie miljard voedzame maaltijden en dranken voor ondervoede gemeenschappen en consumenten.

PepsiCo bevestigt ook zijn toewijding om zijn beleid rondom Global Labeling en verantwoorde reclame voor kinderen na te leven. Acties op deze gebieden vanuit de industrie heeft PepsiCo gesteund en het bedrijf zal dit blijven doen.

Planeet

PepsiCo heeft de ambitie om de ecologische voetafdruk van het voedselsysteem te verminderen middels operationele efficiëntie en mobilisatie van zijn leveranciers en zakelijke partners.

PepsiCo ondersteunt de Klimaatovereenkomst van Parijs, en wil de impact die het bedrijf heeft op het milieu verminderen en tegelijkertijd het bedrijf laten groeien. Het zal doorgaan met het verbeteren van de efficiëntie van de productie- en distributieactiviteiten en ook het milieutechnische rentmeesterschap over de gehele wereldwijde keten uitbreiden.

Als onderdeel van de focus om de planeet te beschermen, werkt PepsiCo aan het bereiken van een positieve impact wat betreft water; aanzienlijk minder koolstofuitstoot en inspanningen om de uitstoot gerelateerd aan landbouw en de verpakkingsketen te verminderen; het bevorderen van duurzame inkoop van gewassen; en het verminderen van afval.

"De planeet wordt geconfronteerd met onvoorziene uitdagingen waardoor we genoodzaakt zijn om grote veranderingen te maken in de manier waarop we de economie laten groeien, de wereld bevoorraden en waardig werk verschaffen", zegt Dr. Andrew Steer, voorzitter en CEO van World Resources Institute. "Ik verwelkom de breedte van PepsiCo's aanpak en ik spoor het bedrijf aan om voorop te blijven lopen wat betreft deze belangrijke uitdagingen. PepsiCo's acties laten zien hoe een bedrijf een voorloper op het gebied van verandering kan zijn en het type oplossingen kan bieden dat nodig is in een wereld met beperkte bronnen."

In het bijzonder heeft PepsiCo het voornemen om:

 • Voor 2025 de efficiëntie van het waterverbruik met 15% te verbeteren in de directe agrarische supply chain in gebieden met grote waterrisico's. Deze besparingen staan zo goed als gelijk aan het totale waterverbruik voor alle productieactiviteiten van PepsiCo.
 • Voor 2025 de efficiëntie van het waterverbruik voor directe productieactiviteiten met 25% te verbeteren. Dit komt bovenop de 25% verbetering van de efficiëntie van het waterverbruik die PepsiCo sinds 2006 bereikt heeft, en zal focussen op gebieden met een groot waterrisico.
 • 100% van het verbruikte water in het productieproces in gebieden met grote waterrisico's aan te vullen, ervoor zorgend dat het water in dezelfde bron als waar het oorspronkelijk vandaan komt aangevuld wordt.
 • Voor 2025 samen met de PepsiCo Foundation en partners te zorgen voor toegang tot schoon water voor 25 miljoen mensen in de gebieden met de grootste waterrisico's, een voortzetting van inspanningen die in 2006 zijn begonnen.
 • De absolute hoeveelheid broeikasgassen voor 2030 met 20% te verminderen over de gehele bedrijfsketen, met een focus op de samenwerking met leveranciers, businesspartners en klanten om uitstoot gerelateerd aan landbouw, de verpakkingsketen en transport te verminderen.
 • Zowel directe als belangrijke indirecte onbewerkte landbouw-voedingsstoffen duurzaam in te kopen, respectievelijk voor 2020 en 2025. Verder bouwend op een eerder doel, wil PepsiCo ook investeren in de maatregelen die nodig zijn om voor 2020 100% van de palmolie en het suikerriet duurzaam in te kopen.
 • Voor 2025 'zero waste' in de gehele directe productieketen te bereiken.
 • Voor 2025 voedselverspilling in de directe productieketen met 50% te verminderen.
 • Voor 2025 100% van de verpakkingen hersluitbaar of recyclebaar te maken, terwijl het samenwerkt om het aantal hersluitbare en herbruikbare verpakkingen toe te laten nemen.

Mensen

PepsiCo heeft de ambitie om mensen sterker te maken en sociale ontwikkeling rondom zijn activiteiten, supply chain en gemeenschappen te steunen.

Voortbouwend op de steun die het verleent aan 'Guiding Principles on Business and Human Rights' van de Verenigde Naties, verbreedt PepsiCo de focus op het respecteren van mensenrechten in de gehele bedrijfsketen aanzienlijk. Daarnaast streeft het bedrijf nieuwe initiatieven na die diversiteit in het wereldwijde personeelsbestand toejuichen, de positie van vrouwen ondersteunen en wereldwijd maatschappelijke en economische ontwikkeling in gemeenschappen stimuleren.

"Duizenden boeren en gemeenschappen over de hele wereld profiteren van PepsiCo's duurzame inkoop-praktijken", zegt Paul Rice, President & CEO van Fair Trade USA. "Naast het verbeteren van de levensomstandigheden van gezinnen en het bijdragen aan positieve sociale resultaten, is duurzame inkoop steeds belangrijker voor een groeiend aantal consumenten dat tijdens het shoppen hun waarden na wil leven door middel van het kopen van Fair Trade-gecertificeerde producten."

In het bijzonder wil PepsiCo:

 • Voor 2025 zijn Sustainable Farming Initiative (SFI) uitbreiden tot ongeveer 7 miljoen acres, voor het coveren van gewassen die samen goed zijn voor ongeveer drie kwart van de landbouw-uitgaven. PepsiCo's SFI richt zich op het stimuleren van milieubewuste landbouwpraktijken, het verbeteren van de gewassenopbrengst en de levensomstandigheden van de telers, en het respecteren van mensenrechten.
 • De principes van PepsiCo's Supplier Code of Conduct uitbreiden naar alle franchisees en joint venture-partners. Deze principes zijn reeds van toepassing op directe leveranciers van PepsiCo.
 • Voor 2025 in samenwerking met PepsiCo Foundation $100 miljoen investeren in ondersteunende initiatieven waar wereldwijd 12,5 miljoen vrouwen en meisjes baat bij hebben.
 • Doorgaan met het ontwikkelen van een divers, solidair en betrokken personeelsbestand dat de gemeenschappen vertegenwoordigt waar zaken worden gedaan. Deze inspanningen houden ook in dat er gefocust wordt op het nastreven van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in PepsiCo's managementfuncties, en gelijke lonen voor vrouwen.

PepsiCo's doelen voor zijn producten, de planeet en mensen worden nader besproken in het duurzaamheidsrapport voor 2015, dat beschikbaar is op www.pepsico.com/purpose

Over PepsiCo

Dagelijks nuttigen consumenten overal ter wereld, in ruim 200 landen en gebieden, meer dan een miljard keer PepsiCo-producten. PepsiCo had in 2015 een netto-omzet van meer dan 63 miljard dollar en heeft een complementair voedingsmiddelen- en drankenportfolio dat Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker en Tropicana omvat. Het productportfolio van PepsiCo biedt een breed scala aan smakelijke voedingsmiddelen en dranken, waaronder 22 merken die elk een geschatte retailjaaromzet hebben van meer dan 1 miljard dollar.

'Performance with Purpose' vormt de basis van PepsiCo – onze fundamentele overtuiging dat het succes van onze onderneming onlosmakelijk verbonden is met de duurzaamheid van de wereld eromheen. Wij geloven dat het voortdurend verbeteren van de producten die we verkopen, het op verantwoorde wijze werken om onze planeet te beschermen, en het sterker maken van mensen over de hele wereld PepsiCo in staat stelt een succesvol internationaal bedrijf te zijn dat langetermijnwaarde creëert voor de maatschappij en onze aandeelhouders. Voor meer informatie: www.pepsico.com.

Als PepsiCo Nederland voeren wij bekende sterke merken als 7UP, Cheetos, Doritos, Duyvis, Gatorade, Lay's, Mountain Dew, Naked, Pepsi, Quaker, Smiths en Snack a Jacks en staan we in Nederland in de top 6 van voedingsmiddelen- en drankenbedrijven. In Nederland werken er zo'n 630 mensen op vier vestigingen, waaronder drie productielocaties. Voor meer informatie:www.pepsico.nl.