Content Finder


Nieuws | Winning with Purpose
Nieuws

PepsiCo Nederland ontvangt PSO-certificaat als inclusieve werkgever

  27-02-2020

De ‘Prestatieladder voor Socialer Ondernemen’ (PSO), is een wetenschappelijk onderbouwd keurmerk dat sociaal ondernemerschap op bedrijfsniveau inzichtelijk maakt. PepsiCo Nederland heeft de aspirant-status behaald en mocht het certificaat in ontvangst nemen tijdens een feestelijke ceremonie in de Duyvis fabriek te Zaandam.

De PSO richt zich op het meten en stimuleren van arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die voorafgaand aan indiensttreding onder regelingen zoals de Participatiewet, Wajong of WSW vielen. Organisaties met een PSO-certificering maken aantoonbaar zich in te zetten voor een samenleving waarin iedereen meedoet en stimuleren hiermee ook andere organisaties om socialer te ondernemen.

Voor PepsiCo Nederland past het socialer ondernemen in haar ‘Winning With Purpose’ visie, die de ambitie weerspiegelt om duurzaam te winnen in de markt en ‘Purpose’ te verankeren in alle aspecten van het bedrijf. “Voor PepsiCo is het belangrijk een inclusieve werkgever te zijn waar we iedereen een kans geven bij te dragen aan ons gezamenlijke succes als bedrijf’, vertelt HR-Director Hanneke van Aert. “Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt horen hier ook bij. De PSO-certificering helpt ons bij het vormgeven van ons inclusiviteitsbeleid, en is dus een stap in de goede richting.”

“Door medewerkers uit de PSO-doelgroep in de organisatie op te nemen en duurzaam inzetbaar te krijgen en te houden, hebben de toegepaste maatregelen automatisch effect op alle medewerkers”, vervolgt Van Aert. “Ook hopen we met de PSO-certificering andere bedrijven waar we mee samenwerken te stimuleren aan de slag te gaan met hun beleid omtrent inclusief ondernemen.”

De PSO kent vier prestatieniveaus waarvoor een certificaat kan worden toegekend. Een aspirant-status is een goede en duurzame eerste stap voor PepsiCo Nederland die ernaar streeft om binnen twee jaar het tweede prestatieniveau bereikt te hebben.

Lees ook het artikel op de website van de PSO: https://www.pso-nederland.nl/news/905/11/Aspirant-status-voor-PepsiCo-Wij-willen-iedereen-een-kans-geven