Was je er al van op de hoogte dat wij in Nederland en België reeds 100% hernieuwbare elektriciteit voor al onze bedrijfsactiviteiten gebruiken?

Copy of Untitled (1)

De wereldwijde ambitie houdt in dat PepsiCo een doelstelling nastreeft om in 2030 100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken voor al haar directe activiteiten wereldwijd en in 2040 voor al haar franchiseactiviteiten en activiteiten van derden. PepsiCo in Europa is van plan om dit doel in 2022 te bereiken met de activiteiten die het bedrijf in eigendom heeft. Deze overgang heeft het potentieel om tegen 2040 ongeveer 2,5 miljoen ton aan broeikasgasemissies te verminderen, wat overeenkomt met het van de weg halen van meer dan een half miljoen auto’s gedurende een volledig jaar.

Hieronder een paar voorbeelden van werkzaamheden die nu al in Europa worden uitgevoerd om gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen:
  • In België en Nederland gebruiken we al 100% hernieuwbare elektriciteit in onze bedrijfsactiviteiten. We beschikken over zonne- en windenergie-installaties op verschillende plekken in Europa, hebben sinds dit jaar zonnepanelen op de daken van onze Quaker fabriek in Rotterdam en onze Duyvis fabriek in Zaandam en we hebben een windmolen bij de haven van Zeebrugge, waar onze Tropicana fabriek staat.
  • Silviu Popovici, CEO van PepsiCo Europe, gaf commentaar op de aankondiging: "De klimaatverandering zal niet wachten, dus we moeten de uitdaging aangaan. Onze bedrijven in negen Europese landen gebruiken al 100% hernieuwbare elektriciteit. PepsiCo in Europa zal het voortouw nemen in het wereldwijde streven van het bedrijf om 100% hernieuwbare elektriciteit te bereiken.  We zullen dit doel in 2022 in heel Europa bereiken." (Daar waar duurzame elektriciteit bij onze bedrijfseigen en gecontroleerde activiteiten in Europa nog niet beschikbaar is, zullen we dit zo snel mogelijk uitbreiden, zodra dit mogelijk is.) Vorige week riep Silviu Popovici op tot een ambitieuzere doelstelling van 55% broeikasgasreductie voor de gehele Europese Unie.
  • Met deze aankondiging sluit PepsiCo zich aan bij RE100, een initiatief dat wordt geleid door de Climate Group in samenwerking met CDP, om de meest invloedrijke bedrijven ter wereld, die zich inzetten voor 100% hernieuwbare elektriciteit, samen te brengen.