‘Plastic is een nuttig materiaal’, vindt Japo Ouwerkerk, Director Public Affairs & Communications Benelux & Nordics. “Het is essentieel voor de voedselveiligheid, de kwaliteit en de houdbaarheid van levensmiddelen.” 

Plastic wordt pas een probleem als het afval wordt, stelt zijn collega Barbara van Verseveld. Zij is Senior Commercial Category Director Snacks Benelux. “Wij streven naar een wereld waar plastic geen afval hoeft te zijn. 85 procent van onze verpakkingen is al recycleerbaar. Maar dan moet het wel opgehaald en verwerkt worden.” In Nederland en Duitsland wordt nu zo’n 50 procent van al het plastic ingezameld en grotendeels hergebruikt, dit komt mede door goede inzamelsystemen, zoals o.a. het statiegeldsysteem en plastic afvalscheiding. Van gerecycled plastic worden nu al bermpaaltjes of parkbankjes gemaakt. Van Verseveld toont een kleerhanger. “Gemaakt van 25 chipszakjes.”

Het beleid van PepsiCo is samen te vatten in de triple-R: Reduce, Recycle en Re-invent. Bij Reduce gaat het om het verminderen van het plasticgebruik, legt Van Verseveld uit. “De komende tijd zul je in het winkelschap verpakkingen zien die een centimeter korter zijn dan voorheen.” “Uiteindelijk leidt dat niet alleen tot minder verpakkingsmateriaal in de Benelux (284 voetbalvelden aan plastic verpakking), maar ook tot een besparing van 1200 vrachtwagens richting supermarkten per jaar.”

1CM

Om plastic recycling te verhogen, werkt PepsiCo samen met diverse organisaties in de plasticproductie en de afvalverwerking. Samen bepleiten ze een eenduidiger beleid bij de Europese en landelijke overheden. Gemeentes hanteren allemaal hun eigen beleid rond plastic inzameling. “Voor consumenten is de plastic inzameling verwarrend”, stelt Ouwerkerk. “Volgens de enigszins gedateerde officiële specificaties mogen chipszakken bijvoorbeeld niet bij het plastic, maar circa 50% van de consumenten stopt chipsverpakkingen wel bij het plastic afval en dat gaat gewoon mee in de recyclage. Wij zeggen dan ook: ‘laat de chipszakken gewoon toe tot PMD, het is immers recycleerbaar.”

Momenteel bekijken vertegenwoordigers van Afvalfonds en de VNG naar de richtlijnen voor gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval. De verwachting is dat alle plastic verpakkingen (inclusief de chipsverpakkingen) in het plastic inzamelsysteem in Nederland zullen worden toegelaten en daarom de kans krijgen om te worden gerecycleerd.

“Voor de langere termijn willen we de recycleerbaarheid van onze verpakkingen verbeteren om een circulaire economie verder mogelijk te maken. We onderzoeken hiervoor verschillende opties. Het is belangrijk om te begrijpen hoe de totale keten zich zal ontwikkelen, hoe zien de toekomstige recyclingfaciliteiten eruit, hoe specifiek gaan de verschillende soorten plastic gesorteerd worden, etc. Partnerschap en samenwerking zijn daarom van cruciaal belang om nog betere oplossingen in de keten te vinden”, aldus van Verseveld.

En daarmee komen we op R nummer drie: Re-invent. “We richten ons ook op compleet andersoortige concepten.”, stelt Ouwerkerk. “Zo hebben wij Sodastream gekocht. Zelf thuis bruiswater maken met kraanwater en een hervulbare CO2-cartridge. Dat bespaart verpakkingen.”

Bron: Financieel Dagblad, 30 Augustus