‘Plastic is een nuttig materiaal’, vindt Japo Ouwerkerk, Director Public Affairs & Communications Benelux & Nordics. “Het is essen­tieel voor de voedselveiligheid, de kwaliteit en de houdbaarheid van levensmiddelen.” 

Plastic wordt pas een probleem als het afval wordt, stelt zijn collega Barbara van Verseveld. Zij is Senior Commercial Category Director Snacks Benelux. “Wij streven naar een wereld waar plastic geen afval hoeft te zijn. 85 procent van onze verpakkingen is al recycleerbaar. Maar dan moet het wel opgehaald en verwerkt worden.” In Nederland en Duitsland wordt nu zo’n 50 procent van al het plastic ingezameld en grotendeels herge­bruikt, dit komt mede door goede inzamelsystemen, zoals o.a. het statiegeldsysteem en plastic afva­lscheiding. Van gerecycled plastic worden nu al bermpaaltjes of park­bankjes gemaakt. Van Verseveld toont een kleerhanger. “Gemaakt van 25 chipszakjes.”

Het beleid van PepsiCo is samen te vatten in de triple-R: Reduce, Recycle en Re-invent. Bij Reduce gaat het om het verminderen van het plasticgebruik, legt Van Verseveld uit. “De komende tijd zul je in het winkelschap verpakkingen zien die een centimeter korter zijn dan voor­heen.” “Uiteindelijk leidt dat niet al­leen tot minder verpakkingsmateriaal in de Benelux (284 voetbalvelden aan plastic verpakking), maar ook tot een besparing van 1200 vrachtwagens richting supermarkten per jaar.”

1CM

Om plastic recycling te verhogen, werkt PepsiCo samen met diverse organisaties in de plasticproductie en de afvalverwerking. Samen bepleiten ze een eenduidiger beleid bij de Eu­ropese en landelijke overheden. Ge­meentes hanteren allemaal hun eigen beleid rond plastic inzameling. “Voor consumenten is de plastic inzameling verwarrend”, stelt Ouwerkerk. “Vol­gens de enigszins gedateerde officiële specificaties mogen chipszakken bijvoorbeeld niet bij het plastic, maar circa 50% van de consumenten stopt chipsverpakkingen wel bij het plastic afval en dat gaat gewoon mee in de recyclage. Wij zeggen dan ook: ‘laat de chipszakken gewoon toe tot PMD, het is immers recycleerbaar.”

Momenteel bekijken vertegenwoor­digers van Afvalfonds en de VNG naar de richtlijnen voor gescheiden inzameling van plastic verpakkingsaf­val. De verwachting is dat alle plastic verpakkingen (inclusief de chipsver­pakkingen) in het plastic inzamelsys­teem in Nederland zullen worden toegelaten en daarom de kans krijgen om te worden gerecycleerd.

“Voor de langere termijn willen we de recycleerbaarheid van onze verpak­kingen verbeteren om een circulaire economie verder mogelijk te maken. We onderzoeken hiervoor verschil­lende opties. Het is belangrijk om te begrijpen hoe de totale keten zich zal ontwikkelen, hoe zien de toekom­stige recyclingfaciliteiten eruit, hoe specifiek gaan de verschillende soorten plastic gesorteerd worden, etc. Partnerschap en samenwerking zijn daarom van cruciaal belang om nog betere oplossingen in de keten te vinden”, aldus van Verseveld.

En daarmee komen we op R nummer drie: Re-invent. “We richten ons ook op compleet andersoortige concep­ten.”, stelt Ouwerkerk. “Zo hebben wij Sodastream gekocht. Zelf thuis bruiswater maken met kraanwater en een hervulbare CO2-cartridge. Dat bespaart verpakkingen.”

Bron: Financieel Dagblad, 30 Augustus