ONZE STRATEGIE VOOR EEN POSITIEF EFFECT OP HET WATER RICHT ZICH OP HET VERBETEREN VAN HET WATERBEHEER IN ONZE HELE ONDERNEMING EN IN DE REGIO'S WAAR WE ACTIEF ZIJN.

Water is van fundamenteel belang voor ons voedselsysteem en voor de activiteiten van PepsiCo. Het voedt de gewassen die gebruikt worden om onze producten te maken, het is het belangrijkste ingrediënt in veel van onze dranken en een integraal onderdeel van onze productieactiviteiten. Maar in sommige regio's is water schaars en de druk van de klimaatverandering op de watervoorraden over de hele wereld neemt toe. Schattingen geven aan dat in 2025 twee derde van de wereldbevolking in waterarme gebieden zal wonen.
Naast het nemen van maatregelen in onze eigen waardeketen, willen we onze expertise en invloed gebruiken om ons in te zetten voor het lokale beleid en de lokale praktijken die stroomgebieden kunnen beschermen en aanvullen.

Ons doel:
De waterveiligheid bevorderen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en tegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschappen.

Doelstatistieken:
In gebieden met een hoog waterrisico, tegen 2025:

- Verbeteren van de efficiëntie van het watergebruik met 15% in onze agrarische toeleveringsketen (gericht op maïs en aardappelen) (basislijn 2015)
- Verbetering van de efficiëntie van het operationele watergebruik met 25% (basislijn 2015)
- Bijvullen van 100% van het water dat we verbruiken bij de productie
- Neem de Alliance for Water Stewardship-standaard aan als ons voertuig voor belangenbehartiging op het gebied van water

Tegen 2025 moeten 25 miljoen mensen toegang hebben tot veilig water

Back to top